1394/2/6

من یه دختر نوجوون هستم که تا اینجا تو زندگیم پستی  و بلندی زیادی بود که اونا رو تا حلا به هیچ کس نگفتم  ولی از این به بعد میخوام بنویسم امروز 94/2/6 خاطره ی جالبی ندارم ولی  امروز تصمیم گرفتم که از اول شروع کنم و با یه نگاه دیگه به دنیا نگاه کنم  و مثبت اندیش باشم تا روزمو بدون استرس شروع کنم و بدون استرس تموم کنم منامروز یه نکته ی مهم از زندگی  یاد گرفتم واین بود که با هرکس باید مثل خودش رفتار کنی مثلا بایه بچه مثل بچه با یه آدم با کلاس با کلاس رفتار کنیم با آدم بی ادب آدم باید با بی ادبی رفتار کرد چون به نظر من اگه اینطور رفتار  نکنی به نظر آدما یه آدم بی ذوقی به نظر میای 

/ 2 نظر / 12 بازدید
حسین

سلام موفق باشید[گل]

وحید53

اگه مثه خودش نباشیم اذیت می شیم