روز سخت

امروز روزمه خوب شروع کردم ولی داره با عذاب و ناامیدی به پایان میرسه نمی دونم چیکار کنم دستام وپاهام یخ زده یه حس لرزشی تو صدامه و صورتم  مثل یه شهر پر از غمه خب چیکار کنم داستان منم خیلی غم انگیزه به خدا می برم ولی خدا نگام نمیکنه با من قهره درواقع همه با من قهرن همه با من لجن فقط منو اذیت میکنن قلبم مثل یه دریای آتیشه به آخر خط رسیدم ولی صبر کن من خطو خودم میکشم و ادامه میدم به لج کسایی که منو اذیت میکننو قلبمو میشکنن یه روزم من قلب اونارو میشکنم یه کاری میکنم خدا به من نگاه کنه به حرفام گوش کنه خدایا نزار اینجوری تموم بشه خداجونم کمکم کن خدایا تو تنها کسی هستی که فریادمو میشنوی تو تنها کسی هستی که میتونه منو از این حس عذاب آور خلاص خدا من به جز تو کسی رو ندارم که بهم کمک کنه تویی که دنیایی با این عظمت درست کردی و به این نظم وترتیب خدایا کمکم کن دستمو بگیر نزار بیفتم تو راه رفتنو یادم بده یادم بده چجوری قلبم نشکنه آه خدایا.

/ 0 نظر / 17 بازدید